Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi 27th October 2017 [No Telecast]